Beyaz Pas Oluşumu ve Önlemler

Beyaz Pas Oluşumu ve Önlemler

Beyaz Pas Nedir , Nasıl Oluşur ?

İstif halindeki galvanizli malzemelerin aralarına su girmesi veya ortam şartlarından dolayı nem oluşması sonucu beyaz pas adı verilen çinko bileşikleri oluşur. Beyaz pas galvaniz  kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. Beyaz pasın oluşmaması için önemli olan parametre depolama ve ortam koşuludur.

Beyaz pas; rutubetli ortam ve yetersiz havalandırma koşullarında bekletilen galvaniz ile kaplanmış rulo ve sac yüzeylerinde çinko kaplamanın, hızlı bir şekilde korozyona uğrayarak beyaz ya da gri renkte küf tortu şeklinde kendini göstermesidir. Genellikle sevkiyat sırasında veya şantiyelerde olumsuz depo koşullarından dolayı oluşmaktadır. Daha çok birbiri üzerine arasında boşluk olmayacak şekilde istiflenmiş yüzeylerde, bu sorunla daha sık karşılaşılmaktadır.

Çok reaktif bir element olan Çinkonun havayla teması sonucu yüzeyde hızlıca çinko oksit katmanı oluşur. Bu ince ve sert katmanın oluşumu galvaniz kaplamalarda koruyucu bir korozyon filminin gelişimi için ilk adımdır. Bu yüzeyin açık ortamda yağmur ya da nem ile reaksiyonu sonucunda gözenekli ve jelatinimsi yapıda çinko hidroksit şeklindeki korozyon ürünü oluşur. Kuruma esnasında bu ürün atmosferdeki karbondioksit ile reaksiyona girer ve esas olarak çinko karbonata (2ZnCO3.3Zn(OH)2) dönüşür. Belli bir zaman sonra bu beyaz-gri arası renkte görünüm oluşur. Galvaniz yüzeyinde oluşan çinko karbonat, beyaz pas oluşumunu önleyen esas mekanizmadır.

Depolama veya istifleme esnasında yüzeylerin nemli kalması, yağmur veya deniz suyuyla doğrudan temas, atmosferik ya da sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan yoğuşma, beyaz pas oluşumuna yol açar. Nemli ve sıcak ortamlarda sıkıca yapılan paketleme işlemi de  nemin içeride tutulmasına ,  kuruma işleminin gerçekleşmemesine ; dolayısı ile beyaz pas oluşumuna sebep olur. Aslında beyaz pasın en önemli sebebi suyun kendisidir.

Galvanizli ürünlerde beyaz pas oluşumu, ortam rutubetinin yoğuşmayacak seviyelere düşürülmesi ile azaltılabilir veya tamamen önlenebilir. Bunun için gerekli havalandırma koşulları sağlanmalı veya hava içerisindeki nemin yoğuşmasını önleyecek sıcaklığa kadar ısıtılmalıdır. Stok sahasında bağıl nem miktarı %70´ten fazla olmamalıdır. Stok sahalarında yeterli havalandırma sağlanamazsa, galvanizli malzemeler ambarda ideal koşulların oluşturulabileceği ayrı bir yerde stoklanmalıdır.

Beyaz Pas oluşmasını önleyecek tedbirler nelerdir?

Galvanizli ürünlerde beyaz pas oluşumu, ortam rutubetinin yoğuşmayacak seviyelere düşürülmesi ile azaltılabilir veya tamamen önlenebilir. Bunun için gerekli havalandırma koşulları sağlanmalı veya depolar hava içerisindeki nemin yoğuşmasını önleyecek sıcaklığa kadar ısıtılmalıdır. Stok sahasında bağıl nem miktarı %70´ten fazla olmamalıdır. Stok sahalarında yeterli havalandırma sağlanamazsa, galvanizli malzemeler ambarda ideal koşulların oluşturulabileceği ayrı bir yerde stoklanmalıdır.

Stoklama sahalarında hava içerisindeki fazla nemin yoğuşmasını önlemek için, bilhassa kış aylarında gece-gündüz sıcaklık farkı en fazla 10 °C olmalı.

Galvanizli malzemeler uzun süre stokta tutulmamalı; bu amaçla ambarda bekleme koşulları konusunda müşteriler uyarılarak bekleme süresinin 2 ayı geçmemesine özen gösterilmeli.Araca yükleme ve taşıma sırasında paket içerisine giren su veya nemli hava burada hapis olacak ve kısa zamanda beyaz pas kusuruna neden olacak. Bu olay, beyaz pas oluşumunda en önemli etkenlerden birisidir.

Taşıma sırasında malzemeler kesinlikle ıslanmamalıdır. Araç üzeri tamamıyla kuru ve sağlam branda ile kapatılmalıdır. Branda örtülmemiş nakil vasıtaları ile galvanizli ürünlerin nakliyesine izin verilmemelidir.

Galvanizli malzemeler kesinlikle atmosfere açık alanda bırakılmamalı, kapalı ve havalandırılmalı bir ortamda stoklanarak yağmur, su ve nemden korunmalıdır. Genellikle, fazla yağış alan ortamda açıkta bekleyen malzemelerde beyaz pas meydana gelir. Birbiri üzerine arası kapalı şekilde istiflenen malzemelerde sık yaşanan bir sorundur. Yüzeyde ince bir beyaz pas tabakası oluşur. Hafif paslanmanın kaplama kalitesine etkisi yoktur.

Beyaz Pasın Temizlenmesi :

Korozyon doğal bir olay olduğu için bunu tamamen yeryüzünden silip atmak mümkün değildir. Ancak korozyonun zarar verici etkisi azaltılabilir veya kontrol altına alınabilir.

Tel fırça kullanılarak tüm beyaz pas tabakası temizlenir. Kaplama kalınlığı ölçülerek bu bölgedeki çinko kaplamanın mevcudiyetini koruduğu görülecektir. Malzemelerin kuru bir ortamda depolanması, muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.